Cerkev Svetega Andreja

Domov Vloge

Vloga za izdajo soglasja o posegu (na občinske lokalne ceste in javne poti, v varovalni pas občinskih lokalnih cest in javnih poti)

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: 40,70 EUR
TRR za nakazilo: SI56 011005820309172
Referenca: 11 76813-7111002- tekoče leto
Zahtevano digitalno potrdilo : NE