;

Cerkev Svetega Andreja

CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČIN CIRKULANE, DESTRNIK, DUPLEK, KIDRIČEVO, MAJŠPERK, PODLEHNIK, SVETI ANDRAŽ, TRNOVSKA VAS, VIDEM, ZAVRČ IN ŽETALE

04.01.2018 Petra B.