Cerkev Svetega Andreja

JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah v letu 2019

18.03.2019 Darja V.
Splošno
18.03.2019
27.09.2019 do 12.00
Objave in pozivi
354-5/2019-1
18.03.2019
Miran Čeh
miran.ceh@svandraz.si
02 757 95 32