Vloga za izdajo potrdila o obstoju neobstoju predkupne pravice Občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE