ESCAPE V MÜŽE

26.8.2018 ob 13:00 uri

Vloga za izdajo potrdila o obstoju neobstoju predkupne pravice Občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE