Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008