Cerkev Svetega Andreja
Domov Občinska uprava Pravna služba

Pravna služba

V področje normativno-pravnih zadev spadajo naslednje naloge:

– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo občinski svet, župan in drugi občinski organi,

– priprava pogodb in aneksov k pogodbam,

– objavo splošnih aktov v Uradnem vestniku ter priprava gradiv za objavo v občinskem glasilu,

– strokovna pomoč pri izvajanju volitev oziroma referenduma,

– pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom in

– druge naloge, ki po svoji naravi spadajo med normativno-pravne zadeve.