ESCAPE V MÜŽE

26.8.2018 ob 13:00 uri

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Activa American Express Diners club NLB Klik Hal mBills
Standardne e-vloge (obrazci)
Splošna vloga
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za pridobitev informacije javnega značaja
Taksa: Brezplačno
Kopija od Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Družbene in splošne dejavnosti
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba
Taksa: 22,60 EUR
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajalne
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti
Taksa: Brezplačno
Soglasje lokalne skupnosti k izvedbi javne prireditve
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev denarne nagrade zlatim maturantom in študentom
Taksa: Brezplačno
Vloga za proračunska sredstva, ki so namenjena vaškim odborom
Taksa: Brezplačno
Vloga za enkratno denarno pomoč novorojencu
Taksa: Brezplačno
Poročilo o številu prenočitev in pobrani turistični taksi
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov
Taksa: Brezplačno
Okolje in prostor
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja o posegu (na občinske lokalne ceste in javne poti, v varovalni pas občinskih lokalnih cest in javnih poti)
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za zaporo občinske ceste
Taksa: 6,35 EUR
SOU - skupna občinska uprava - vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
SOU - skupna občinska uprava - vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišla
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za najem grobnega prostora na pokopališču Vitomarci
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč
Taksa: 3,00 EUR
Izračun komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila NUSZ
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o obstoju neobstoju predkupne pravice Občine
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta z navodilom
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno