CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČIN CIRKULANE, DESTRNIK, DUPLEK, KIDRIČEVO, MAJŠPERK, PODLEHNIK, SVETI ANDRAŽ, TRNOVSKA VAS, VIDEM, ZAVRČ IN ŽETALE

4. 1. 2018 Petra B. (Občinska uprava)