DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

30. 10. 2015 Izbrisan U.
Razno
Vitomarci 48 a, 2255 Vitomarci
Termini
04.11.2015 (sreda) ob 17:00

Poročilo o dogodku

Dne 4.11.2015, so bile v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvedene Delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric. Predstavljeni so bili projekti in delovanje LAS OVTAR Slovenskih goric, delovanje ZADRUGE DOBRNA in kako pripraviti PROJEKTNO IDEJO za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric za programsko obdobje 2014-2020.

Poudarjen je bil pomen sodelovanja med lokalnimi akterji (društvi, posamezniki, podjetniki, nosilci dejavnosti, občino, šolo in drugimi).

Predstavljena pa so bila med drugim tudi TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA, ki so ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb, to so:

- USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST;

- OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU;

- VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE;

- VEČJA VKLJUČENOST MLADIH IN ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN.

Ta področja so vključena v finančno prespektivo za obdobje 2014 do 2020, kar pomeni da mora PROJEKTNA IDEJA oblikovana tako, da zajema vsaj eno od zgoraj navedenih področij delovanja.

Več informacij in kontakte lahko najdete v priloženem gradivu:

DELAVNICA

OBMOČJE LAS OVTAR

PROJEKTNE IDEJE OZ. OPERACIJE je potrebno oddati do 20.11.2015, na priloženem obrazcu:

PROJEKTNA IDEJA

Možna pa je tudi vključitev v lokalno akcijsko skupino "LAS Ovtar Slovenskih goric", kar pa ni pogoj za sodelovanje v projektih Las Ovtar Slovenskih goric.

PRISTOPNA IZJAVA