SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA OBČINE SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

19.10.2018 Gordana Š. (Skupna občinska uprava)