Končno poročilo o opravljenem nadzoru Javnih razpisov za sofinanciranje društev Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2016