Sklep za brezplačna plakatna mesta za volilno kampanijo za volitve v evropski parlament, ki bodo 26. maja 2019

26. 2. 2019 Petra B. (Občinska uprava)