Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Darja Vudler Berlak
SI72359528
1358103000
SI56 0110 0010 0018 285
BSLJSI2X
SI56 0110 0582 0309 172
SI11 76813-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 757 95 30
info@svandraz.si
Povezava

Predstavitev

1998
17
7
1213
Statistični urad RS
Povezava