SKLEP o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

21.04.2020 Petra B. (Občinska uprava)