SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP VI 13, Vitomarci MA17 – novo stanovanjsko območje

24.06.2020 Petra B. (Občinska uprava)