JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKIH PRORAČUNOV OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETI 2021 IN 2022

12. 11. 2020 Petra B. (Občinska uprava)
12.11.2020
Javna naznanila in razgrnitve
27.11.2020 do 23:59
410-9/2020-10
12.11.2020
info@svandraz.si
027579530