Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov