Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov