Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji

Pravna podlaga za izvedbo postopka