Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta z navodilom_SOUSP

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka