Vloga za izdajo potrdila o obstoju neobstoju predkupne pravice Občine

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov