Vloga za izdajo izjave o obstoju neobstoju predkupne pravice Občine

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka