Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah_SOUSP

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov