ROMANJE IN IZLET NA SV. GORE - Bistrica ob Sotli, sobota 3. september 2016

17. 8. 2016 Gordana Š. (Skupna občinska uprava)