JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah *8/1, 74/1, 63/3, 71/1 vse k. o. 341 - Rjavci

6. 9. 2021 Petra B. (Občinska uprava)
06.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
20.09.2021 do 23:59
350-2/2021
01.09.2021
Breznik
info@svandraz.si
027579530