Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku - javni natečaj za direktorja

5. 2. 2015