Cerkev Svetega Andreja

Kužna znamenja

Župnija ima nekaj kužnih znamenj, ki so jih zgradili takrat, ko je morila kuga.
Okrašena so z različnimi reliefi.

V letu 1680 je kuga v župniji močno morila, tako, da celo ustno izročilo pravi, da so v
Vitomarcih in Hvaletincih trupla ležala kar po hišah in dvoriščih, živina v hlevih pa umirala
od žeje kar na verigah. Funkcija vojaštva je bila takrat pokop mrličev. Vojaki so naredili tri
večja skupna grobišča - na Dragah, na Selah ter v Hvaletincih, kjer danes stojijo znamenja.
Ustno izročilo še pravi, da naj bi po kugi v Hvaletincih ostali le 2 ženski,
v Vitomarcih pa le en moški.


KUŽNO ZNAMENJE ČUŠEV KRIŽ V HVALETINCIH

Najstarejše in najbolj znano znamenje je kamnito gotsko kužno znamenje iz preloma med 15. in 16. stoletjem, ki ga sestavljajo podstavek, kvadratni steber in hišica s piramidasto strešico. V srednjem veku je tukaj potekalo stičišče pomembnih cest, v današnjem času pa tukaj mimo pelje ena sama cesta. Znamenje stoji na koncu naselja Hvaletinci ob hiši Hvaletinci 13. Sicer pa so tukaj pokopani večinoma župljani Juršincev.

Znamenje je od leta 1989 razglašeno kot spomenik lokalnega pomena.

KUŽNO ZNAMENJE NA DRAGAH

Na Dragah (Vitomarci) je bilo križišče poti in tam tudi križ. Po moritvi kuge so ljudje ta kraj imeli za sveto mesto, saj je bilo tam pokopano ogromno ljudi. Kasneje so tam postavili kužno znamenje s čokatim spodnjim delom, na katerem je širša hišica s sedlasto oblikovanimi nišami. Znamenje stoji na osamljeni legi na Dragah južno od Vitomarcev sredi njiv in polj.
Znamenje je bilo obnovljeno jeseni 2010.

KUŽNO ZNAMENJE SELA

Je poznogotsko stebrasto kamnito znamenje iz prve četrtine 16. stoletja. Steber ima prirezane vogale, na njem je širša hišica s prisekano piramidasto streho. Na Selah je drugo kužno znamenje, ki je takrat stalo na križišču cest, danes tam ni več cest, okrog so le polja in travnik. Stoji na osamljeni legi na grebenu, ki se od Vitomarcev spušča proti Selam. Tu bi naj bil izrazito plazovit svet, zaradi česar je, poleg kuge, umrlo veliko ljudi. Tako je to grob za umrle iz dveh tragedij. Postavljeno je bilo v 16. stoletju. Po domače se ta del imenuje Črna gora.
Znamenje je bilo obnovljeno leta 2017 v sklopu mednarodnega projekta Slovenija - Madžarska.
 

Znamenitosti v regiji