SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANIJE ZA NADOMESTNE VOLITVE 12. MAREC 2017

12. 1. 2017 Petra B. (Občinska uprava)