RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV NA SKUPŠČINI GASILSKE ZVEZE TRNOVSKA VAS - VITOMARCI ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028

8. 3. 2023 Petra B. (Občinska uprava)