Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba-Priloga 13C

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov