IZJAVA o odpovedi pravice do pritožbe

Organizacijska enota

Opis postopka