ODLOČBA O UKREPIH NA GOSPODARSTVIH, KI REDIJO ZA BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA DOVZETNE ŽIVALI (GOVEDO, DROBNICA, PROSTOŽIVEČI PREŽVEKOVALCI V OBORAH)

23. 11. 2015 Izbrisan U.