Trajnostna e-mobilnost

121.477,24 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
87.630,39 EUR
V teku
01.07.2023
31.01.2024