Pobuda za izvedbo Lokacijske preveritve_SOUSP

Opis postopka