Cerkev Svetega Andreja

Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE