Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE