SOU - skupna občinska uprava - vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišla

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 22,70 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Abanet, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 01100 5820 309 172
Referenca: SI11 76813-7111002
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE