Cerkev Svetega Andreja

PREDHODNA IZJAVA O SEZNANJENOSTI PROJEKT RUNE-SI

Oddaja izjave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE