Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveti Andraž v Slov. goricah v letu 2020

09.03.2020 Darja V.
09.03.2020
Javni razpisi in javni natečaji
23.10.2020 do 00:00
354-5/2020
09.03.2020
Miran Čeh
miran.ceh@svandraz.si
02 757 95 30