JAVNI RAZPIS O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH V LETU 2023

15. 3. 2023 Gordana Š. (Skupna občinska uprava)
15.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
20.10.2023 do 12:00
12.000,00 EUR
354-5/2023
Miran Čeh
02/757-95-30