STATUT OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva