Pravilnik o najemu dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov (UPB3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva