Cerkev Svetega Andreja
Domov Občina Informacije javnega značaja Št. 54, December 2014

Št. 54, December 2014

24.12.2014
Sklep o potrditvi mandatov občinskemu svetu (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.11.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Konec veljavnosti: 28.11.2018
Tip objave: Sklep
Ugotovitveni sklep o izvolitvi županje (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.11.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Konec veljavnosti: 28.11.2018
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju odborov in komisij (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.12.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Konec veljavnosti: 21.12.2018
Tip objave: Sklep
Sklep o zacasnem financiranju Obcine Sv. Andraž v Slov. goricah v obdobju januar – marec 2015 (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 06.12.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Sklep o financiranju političnih strank (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Konec veljavnosti: 13.12.2016
Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.01.2015
Sklep o imenovanju člana v svet zavoda OŠ Cerkvenjak-Vitomarci (Št. 54, December 2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014
Konec veljavnosti: 21.12.2018
Tip objave: Sklep