Domov Občina Informacije javnega značaja Št. 46, April 2013

Št. 46, April 2013

24.04.2013
Letni program kulture v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 (Št. 46, April 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.04.2013
Začetek veljavnosti: 12.04.2013
JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 (Št. 46, April 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 24.06.2015
Začetek veljavnosti: 25.04.2013
Letni program športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2013 (Št. 46, April 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.04.2013
Začetek veljavnosti: 12.04.2013
Tip objave: Predpis
Vsebina: Šport
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah (Št. 46, April 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.04.2013
Začetek veljavnosti: 01.04.2013
Konec veljavnosti: 01.09.2016
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2012 (Št. 46, April 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.04.2013